Ionizator-vody.cz


Nabízíme ionizátory vody značky AlkaStream, UltraStream, Alkamode nebo Burbuliukas (aQuator), ionizační konvice AOK, sprchovou ionizační hlavici a další příslušenství. Všechny produkty jsou certifikované. Garantujeme nejnižší ceny v ČR. Samozřejmostí je pozáruční servis. Pokud potřebujete poradit s výběrem, napište nám info@ionizator-vody.cz nebo rovnou zavolejte na 603 441 480.
Obchodní podmínky


Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetovém obchodu provozovatele:


Ivana Hamtilová
Uralská 68/14
46010 Liberec 10
IČO: 67852262
DIČ: 6556031944
Č. ú. 1805881823/0300


Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.ionizator-vody.cz. Popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny na adrese  eshop.ionizator-vody.cz, kterou provozuje Ivana Hamtilová, Uralská 68/14, 460 10 Liberec 10, IČO:67852262 jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení jistiny nebo celé částky předem na účet (event. složení v hotovosti na našem kamenném obchodě).

4. U zboží na objednávku, které není běžně skladem a vyrobí se pouze na přání zákazníka nebo je objednané zboží tzv. atyp , můžeme požadovat předem zaplacení celé kupní ceny.

5. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa, není-li vyplněna pak fakturační adresa.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

10. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

11. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky, faxem nebo pomocí objednávkového formuláře. Jakékoliv informace Vám rádi poskytneme na telefonu + 420 603 441 480.

Cena

Cena objednaného zboží je smluvní a je uvedena vždy u zboží nebo v ceníku. Cena je zakaznikovi také uvedena v potvrzení objednávky.

Potvrzení vaší objednávky s její kompletní rekapitulací vám bude zasláno na emailovou adresu, kterou jste zadali v objednávkovém formuláři. Pokud naleznete jakoukoli nesrovnalost, obratem nás informujte. Budeme tak schopni před odesláním vaši objednávku opravit.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je zpravidla do 2 pracovních dnů od zaslání objednávky. Pokud by se ve výjimečných situací měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem nebo telefonicky.

Přeprava zboží

Pro doručení vaší zásilky využíváme Českou poštu s.p.. Cena smluvního přepravného dobírkou je 180,-Kč/balík. Při osobním odběru se přepravné neúčtuje. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Osobní odběr

Při osobním odběru (uvedená místa jsou zobrazena při dokončení objednávky) bude spotřebitel emailem nebo telefonicky informován o možnostech převzetí.

Platební podmínky

Zboží můžete zaplatit v hotovosti (pokud si budete chtít vyzvednout své zboží osobně), na dobírku (při převzetí balíku uhrada spedici České poště) nebo bankovním převodem (na základě dodatečných pokynů a faktury). Pro jiný druh platby je nutné se telefonicky/emailem informovat.

Uvnitř vašeho balíku naleznete vždy řádný daňový doklad (paragon či fakturu) pro vaši případnou reklamaci. U akčních položek bude v potvrzení objednávky uvedeno, že se jedná o akční položku a pro akční zboží neplatí žádné slevové kupony a účtuje se při osobním odběru vždy manipulační poplatek.

Záruční lhůta

Na prodávané produkty je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí Vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat zaruční list, paragon či fakturu. Pokud je zboží v opravně, prodlužuje se vám automaticky o tuto dobu záruční lhůta.

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od objednávky (návrhu kupní smlouvy) 1 kalendářní den po objednání a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je vhodné zboží zaslat zpět na vlastní náklady ve výše uvedené lhůtě spolu s prodejním dokladem či fakturou a záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem). Zboží zasílejte na adresu: Ivana Hamtilová Pošta Partner, Dětřichov 284, 464 01, Frýdlant. Zboží nezasílejte na dobírku! Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, zda zboží přišlo nepoškozeno, a pokud byly splněny všechny výše uvedené podmínky, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží.

Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. +420 603 441 480 nebo e-mailem na info@ionizator-vody.cz. Budeme se snažit tento problém co nejrychleji bezplatně vyřešit.

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy.

Takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí, nedodává, je vyprodáno, nebo byl ukončen prodej zboží. Tato situace bude vždy řešena individuiální dohodou. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace

Pokud zjistíte závadu na výrobku, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás prosím nejdříve o této skutečnosti e-mailem na info@ionizator-vody.cz. Následně je potřeba zaslat zboží na své náklady spolu s prodejkou či fakturou, záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem) a popisem závady zpět na adresu: Ivana Hamtilová Pošta Partner, Dětřichov 284, 464 01, Frýdlant. Do 30 dnů vás budeme informovat o rozhodnutí výrobce a o způsobu náhrady škody.

Pokud bude závada opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží.

Pokud závada opravitelná nebude, máte možnost: 1) Nárokovat nové identické zboží. 2) Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět. 3) Můžete si, ale také samozřejmě u nás za tyto peníze nakoupit zboží jiné.

Záruka se nevztahuje na dárkové zboží a na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Kupující v případě expedice přes přepravce česká pošta s.p. nejdéle druhý den od převzetí zboží je povinen poškozené zboží reklamovat na dodací české poště s.p. v balení tak, jak zboží obdržel !!! Na české poště s.p. objednatel vyplní reklamační formulář s tím, že uvede dodavatele jako příjemce náhrady. Potvrzenou kopii takto vyplněného formuláře zašle na adresu dodavatele tj. Ivana Hamtilová Pošta Partner, Dětřichov 284, 463 71 Dětřichov. Na základě reklamačního formuláře dodavatel zašle nové zboží, či náhradu.

Pokud objednatel zasílá vadné zboží k reklamaci, je vhodné, aby jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.


Proč ionizátor vody od nás?

Přes 10 let na trhu
Specializace na ionizátory vody
Odborné poradenství zdarma
Záruční i pozáruční servis
Možnost prodeje v našem bazaru
Doprava zdarma při objednávce nad 2000 Kč

Dárek k nákupu

Ke každému ionizátoru vody
získáte ZDARMA jako dárek praktickou knihu o ionizované vodě v hodnotě 350 Kč!


Nejoblíbenější Ionizátory vody

AQUATOR Silver
AQUATOR Vivo Silver

Rychlé kontakty

  Potřebujete poradit s výběrem toho správného ionizátoru? Kontaktujte nás:

+420 603 441 480
+420 482 317 038
kde vám rádi poradíme.


Nebo nám napiště na
info@ionizator-vody.cz,
odpovíme obratem!

Pro vitalitu za výhodné ceny

  Pro doplnění zdraví prospěšných látek doporučujeme Goji Juice 750ml lisovaný z čerstvých plodů kustovnice čínské a bylinný sirup Intra.


Produkty z Goji:

Jaká je ionizovaná voda?

  • chutná
  • zdravá
  • čistá
  • zásaditá
  • obsahuje antioxidanty
  • odkyseluje organismus
  • pomáhá při cukrovce
  • detoxikuje tělo
  • posiluje imunitu
  • zlepšuje hydrataci

  Napsali jsme o ní knížku:
  Ionizovaná voda: cesta ke zdraví


  Najdete nás i na MALL.CZ


©2011 | ionizator-vody.cz | Obchodní podmínky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace